20 Aralık 2009 Pazar

1_sayi_tahmin

aşağıdaki kod tam olarak çalışmıyor. birden fazla aynı sayıları rastgele alıyor.
sorun halledilince buraya cevabı yazılacak.


program tahmin;
uses crt;
var
i,j,k:integer;
label
basla;
begin
basla:
i:=0;
j:=0;
{writeln(i,' ',j);}
randomize;
i:=random(15);
{randomize;}
j:=random(10);
k:=i+j;
writeln('i = ',i,' j = ',j,' k= ', k );
if k<14 then
goto basla;
writeln('i = ',i,' j = ',j,' ===TAMAMDIR===');
readln;
end.

Hiç yorum yok: